ΕπισκέπτεςΌνοματεπώνυμο Έτος
Sergej Zilitinkevich 2018
Jose Maria Moreno Grau (Universidad Politecnica de Cartagena) 2018
Prof. Athanasios Nenes (Georgia Institute of Technology) 2015-2016
Lilly Economou (University of Lancaster) 2015
Nouf Al-saoud (Qatar Meteorology Department) 2014
Shaikha Al-mansoori (Qatar Meteorology Department) 2014
Said Alsariri (Qatar Meteorology Department) 2014
Karl Alexander (Qatar Meteorology Department) 2014
Hisham Malkawi (Qatar Meteorology Department) 2014
Fahad Faisal (Qatar Meteorology Department) 2014
Ameen Alaraj (Qatar Meteorology Department) 2013
Khalid Abandeh (Qatar Meteorology Department) 2013
Ahmed Abdulah (Director of Qatar Meteorology Department) 2013
Dr. Tejas Shah (Environ Corp) 2012
Dr. Rafik Djouad (Saudi Aramco) 2012
Dr. Jeremiah Johnson (Environ Corp) 2012
Kevin Walsh 2009
Giandomenico Pace 2009
Sandro Finardi 2009
Anne Tilloy 2008
Zev Levin 2008, 2009
William Cotton 2007, 2008
Greg Yarwood 2007
Menas Kafatos 2007, 2008, 2009
Douaiba Benaouda (Algeria) 2006-2007
Saidi Fethi (Algeria) 2006-2007
Mehader Bouabdallah (Algeria) 2006-2007
Prof. Ali Qasim (Saudi Arabia) 2006
Prof. Abdulaziz Al-Suwailem (Saudi Arabia) 2006
Prof. Abbes Aziz (Algeria) 2006
Dr. Miguel Escudero (Spain) 2005
Wattana Kanbua (Thailand) 2003
Prof. Tran Tan Tien (Vietnam) 2003
Prof. Borivoj Rajkovic (Serbia) 2003
Mrs Osnat Yosef (Israel) 2002
Prof. Yakov Mamane (Israel) 2002
Dr. Craig Tremback (USA) 1997, 2001, 2006, 2008, 2009
Mrs. Gabriela Torbino (Italy) 2001
Dr. Zaphiris Christidis (USA, China) 1986 - 2001
Dr. John Snook (USA) 1997, 2001
Dr. Luigi Forlano (Italy) 2000
Mr. Dragutin Mihailovic (Serbia) 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003
Dr. Sergio Rodriguez (Spain) 2000
Dr. Shimon Krichack (Israel) 1999
S.T.Rao 1997, 1998, 2006, 2007, 2008
Dr. Peter Stamus (USA) 1997
Dr. Rosa Salvador (Spain) 1997
Roger Pielke Sr 1995, 1997
Dr. Gaula Sharf (Israel) 1994, 1995
Dr. Mordehai Peleg (Israel) 1994, 1995
Dr. Arie Wanger (Israel) 1994, 1995, 1998
Dr. Douw Steyn (Canada) 1989

Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.