Ευκαιρίες για ΕργασίαΠαρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://euraxess.ec.europa.eu/

If you are interested in our activities and you are looking for a job please send us your CV at kallos@mg.uoa.gr.
We are always looking for collaborators with knowledge in :


Atmospheric and ocean science

  • Atmospheric modeling of regional and global scale
  • Wave modeling
  • Renewable energy production (forecast and management of wind, wave, solar energy)
  • FORTRAN, C, Scripting, MATLAB, Statistical packages and GIS knowledge is desirable


Computer scientists and engineers

  • In depth knowledge of Linux, Parallel processing, Scripting (Bash, Python)
  • Big data management and databases
  • Web programming
Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.