Χρηματοδοτούμενη Έρευνα


Η Ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές, όπως εθνικές και διεθνείς αρχές. Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος επιλεγμένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν εξωτερικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών


 • National Center for Meteorology of Saudi Arabia - NCM(former GAMEP), Numerical Weather Prediction System, 2019-2021
 • RENEWABLE ENERGY: Predictions of Wind and solar radiation for various electrical producers & utilities , 2012-2022.
 • ENI , The Italian Oil Company . High resolution forecasts for various places on earth , 2017-2020 and 2020-2025
 • WASSF , The Weather-wave-dust-ocean circulation forecasting system for Saudi Aramco , 2005-2010 , 2010-2015 , 2015-2020 and 2020-2025
 • Wind forecasting for 18 regions for ENI oil company, 2016-2020
 • BlackSea GROWTH AND INNOVATION IN OCEAN ECONOMY GAPS AND PRIORITIES IN SEA BASIN, THE BLACK SEA , 2015-2017
 • MedSea GROWTH AND INNOVATION IN OCEAN ECONOMY GAPS AND PRIORITIES IN SEA BASIN, THE MEDITERRANEAN SEA , 2015-2017
 • Dust Climatology for Saudi Arabia, 2014-2018
 • IRPWIND Integrated Research Programme on Wind Energy , 2013-2020
 • Aerosol characterization for the Eastern part of Saudi Arabia , 2013-2015
 • Fog forecasting system for the Arabian Peninsula , 2012-2014
 • Flood forecasting system for the Arabian Peninsula , 2012-2014
 • Ozone study for the Arabian Peninsula , 2010-2012
 • Marine Renewable Integrated Application Platform (MARINA), 2010
 • European research in wind resource assessment and constitution of an optimum framework for the education of young researchers (WAUDIT), funded by EU, 2008
 • Climate change and Impact Research: the Mediterranean Environment (CIRCE), funded by EU (FP6), 2007-2011
 • European Coastal-shelf sea Operational observing and Forecasting system (ECOOP), funded by EU (FP6), 2007-2011
 • Upgrade of the weather forecasting system of POSEIDON-II for HCMR. Installation and operation of SKIRON system. Funded by EFTA and the Greek Government
 • EUROCONTROL: Study Contract for the development at a new generation coupled meteorological and air quality model for use at the airports. PhD assistanship, 2006-2009
 • The SKIRON/ETA weather and dust prediction system for King Fahd University of Petroleum and Mines, funded by King Fadh University and ARAMCO, 2006-2008
 • Consolidation of the Meditteranean Operational Oceanographic Network (MOON) core services in support to climate change monitoring and assesment (MOON4CLIMATE)
 • Master Degree on Pollution, Dispersion Modelling (MADEPODIM), joint European Project TEMPUS, 2005-2007
 • Grid enabled Remote Instrumentation with Distributed Control and Computation (GRIDCC). Funded by EU (FP6), 2005-2007
 • Prediction of Waves, Wakes and Offshore Wind (POWWOW), funded by EU (FP6), 2005-2008
 • Data intregration system for Eutrophication Assesment in Coastal Waves (INSEA). Funded by EU (FP6), 2006-2008
 • An enhanced operational system for wave monitoring and prediction with Applications in Hellenic navigation system (ESPEN). Funded by EU and the Greek Government , 2005-2007
 • Atmospheric Model Development and Weather forecasting for the Athens Olympic Games of 2004. Funded by the Ministry of Culture/ General Secretariat for Olympic Games and the Organization 'ATHENS 2004', 2003-2004
 • Mediterranean Forecasting Systems Toward Environmental Predictions (MFSTEP). Funded by European Commission V Framework Program, 2003-2005
 • Automated Fire and Flood Hazard Protections System (AUTO-HAZARD PRO). Funded by EU, 2002-2004
 • Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from ENVISAT ASAR and RA-2 instruments (ENVIWAVE). Funded by EU, 2002-2004
 • Subgrid Scale Investigations of factors determining the Occurence of Ozone and fine particles - SUB AERO. Funded by EU, 2000-2002
 • Atmospheric Deposition and Impact of the Open Mediterranean Sea - ADIOS. Supported by EU, 2001-2003
 • An Integrated very-high resolution atmospheric and wave forecasting system for marine applications - NHREAS. Supported by GSRT and EV, 1998-2001
 • A Study of the Killing frosts in Hemathia - Pella Valley. Supported by ELGA, 2000-2002
 • Modeling of the Mercury Processes over NE USA. Supported by NYSERDA, 2001-2002
 • Regional Climate and modeling. Bilateral Cooperation with Yugoslavia, Supported by GSRT, 1999-2001
 • Limited Area Modeling and convective parameterization. Bilateral Cooperation with Romanian, Supported by GSRT, 1998-2000
 • Regional scale circulations in the Mediterranean- Effects on air pollutant dispersion. Bilateral Cooperation with Spain. Supported by GSRT.1998-1999.
 • Supply, Installation and Operation of a System of Floating Oceanographic Measurement Stations for the Monitoring and Forecasting of the Greek Seas "POSEIDON". Supported by the NCMR (National Center of Marine Research), Greece and the European Bank. 1998-1999.
 • Cloud Airborne Radar and Lidar Study (CARL). Supported by the DG-XII of the EU. 1997-2000.
 • Modeling the Atmospheric Mercury Cycles (MAMCS). Supported by the DG-XII of the EU. 1997-1999.
 • Land-atmospshere processes in atmospheric models. Bilateral Cooperation with Yugoslavia. Supported by GSRT. 1997-1998.
 • Severe Weather Phenomena. Bilateral Cooperation with France. Supported by GSRT. 1996-1997.
 • Transport and transformation of air pollutants over Greece. Project ETERPS. Supported by the Ministry of Environment, City Planning and Public Works. 1996-1997.
 • Modeling and analysis of ozone in the North East USA. Supported by EPRI and SUNY. 1996-1998.
 • Development of an integrated system for the study of air quality in local-meso regional scale. Project YPER. Supported by the GSRT and Brainware. 1996-1999.
 • Study of the atmospheric circulation and dispersion of air pollutants in the Greater area of Western Macedonia from local and foreign sources. Project PENED, Supported by the GSRT, 1996 - 1998.
 • Monitoring and prediction of the atmospheric transport and deposition of desert dust in the Mediterranean Region. Project "MEDUSE". Supported by the DG-XII of the EU (ENV4-CT95-0036). 1996-1998.
 • Development of a high resolution weather forecasting system in high performance computers, Project EPET-II no. 322, "SKIRON" Supported by EU and GSRT. 1994-1997.
 • Study of a model for the quality of air concerning non-reactive pollutants in selected European Cities "Auto Oil" project. Supported by the DG-XI of the EU. 1994-1995.
 • Study of the aerosol optical depth in the Mediterranean Region. Supported by the DG XII of EU. 1994-1996.
 • Transport and transformation of air pollutants from Europe to the Mediterranean Region. AVICENNE Initiative, project T-TRAPEM (AVI-CT92-0005). Supported by the DG XII of EU. 1993-1995.
 • Environmental study for the power plants of Aliveri, Lavrio, Rhodes, Thira, Karpathos, Kalimnos, and Milos. Supported by the Power Production Company (PPC). 1992-1994.
 • South European cycles of air pollution (SECAP). Support from the Directorate General XII of EU. 1992-1994.
 • Development of the National Hydrological and Meteorological Data base. Supported by EEC (program STRIDE) and National Organizations. 1992-1993.
 • Experimental study of wind and temperature fields around wind machines used for frost protection Supported by the General Secretariat of Research and Technology (GSRT), and ELGA, Greece. 1993-1998.
 • A study of weather conditions during air pollution episodes in Athens. Model simulations, New techniques in graphics and parallel processing. Support from IBM-Hellas, IBM T.J. Watson Research Center and General Secretariat of Research and Technology (GSRT) Greece. 1991-1993.
 • Study of the Killing Frosts in Argos Valley, Greece. Supported from the Organization of Agricultural Insurance of Greece (OGA) and General Secretariat for Research and Technology (GGET), Greece. 1988-1990.


Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.