ΕπικοινωνίαΥπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κάλλος
Διεύθυνση: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής
Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας
Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού
Πανεπιστημιούπολη , Κτήριο ΦΥΣΙΚΗΣ V
Αθήνα 15784, Ελλάδα
Τηλ: +30-210-7276765 , +30-210-7276835
e-mail: kallos 'at' mg.uoa.gr
g-kallos 'at' otenet.gr

Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.