ΒραβείαΒραβείο ταξιδιού για το κλίμα για το έτος 2021 στον Πλάτωνα Πατλάκα


The awards have been granted to: Dr. Agostino Niyonkuru Meroni, a postdoctoral fellow at the Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, Italy; and Mr. Platon Patlakas, a Ph.D. student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. (Περισσότερες πληροφορίες)Βραβείο Young Scientist Travel (EMS-YSTA) στον Πλάτωνα Πατλάκα


Κρακοβία, Πολωνία ,2019:

Απονεμήθη από την Ευρωπαική Μετεωρολογική Εταιρία(European Meteorological Society) το βραβείο Young Scientist Travel (EMS-YSTA) για την παρουσίαση της μελέτης : "Estimating the risk exposed areas and the return periods of Medicanes". 10η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τις καταστροφικές καταιγίδες ,Κρακοβία,Πολωνία,4-8 Νοεμβρίου 2019. (Περισσότερες πληροφορίες)1ο βραβείο νέων ερευνητών της EURASAP στον Σταύρο Σολωμό


Τορίνο , Ιταλία , Σεπτέμβριος 2010:

1ο βραβείο νέων ερευνητών της EURASAP για την εργασία με τίτλο : "Effects of natural and anthropogenic particles on cloud formation and precipitation - A modeling study". 31stNATO/CCMS International technical Meeting on Air Pollution Modeling and its Applications (ITM) (Περισσότερες πληροφορίες)Βραβείο νέων ερευνητών της EURASAP στην Μαρίνα Αστήθα


Σεπτέμβριος 2007:

Βραβείο νέων ερευνητών της EURASAP στην Μαρίνα Αστήθα για την εργασία της με τίτλο : "Heterogeneous chemical processes and their role on particulate matter formation in the Mediterranean Region ", Σεπτέμβριος 2007 (Περισσότερες πληροφορίες)Βραβείο IUAPPA Congress στον Γεώργιο Κάλλο


Αύγουστος 2004:

Ο Γιώργος Κάλλος έλαβε το τριετές βραβείο από την IUAPPA (International Union of Air Pollution Prevention and Environmental Protection Associations) για την εργασία του σε θέματα μετεωρολογικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Μακρινή μεταφορά αέριων ρύπων στην περιοχή της Μεσογείου) (Περισσότερες πληροφορίες)

Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.