Ερευνητικές Δραστηριότητες


Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της Ατμοσφαιρικής Επιστήμης . Οι περισσότερες απο τις δραστηριότητες της σχετίζονται με :


 • Μεταφορά Σκόνης από τη Σαχάρα

  Μία έκδοση του συστήματος SKIRON είναι ικανή να περιγράψει/προβλέψει τον κύκλο της σκόνης (άνοδος-μεταφορά-εναπόθεση) . Η ανάπτυξη έχει γίνει στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων MEDUSE και SKIRON . Το σύστημα SKIRON είναι το πρώτο προγνωστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε με την δυνατότητα να προβλέπει την μεταφορά σκόνης .

 • Εφαρμογές Εμπορικής Ναυτιλίας

  Η ΟΑΜ&ΠΚ συμμετείχε σε μια σειρά από έργα που αφορούν θαλάσσιες εφαρμογές , όπως το MFS ,MFSTEP , ENVIWAVE ,POWWOW , POSEIDON I και ΙΙ , NHREAS, MARINA PLATFORM, EMODNET/MEDSEA, EMODNET/BLACKSEA. Περιλαμβάνουν μελέτη αλληλεπιδράσεων θάλασσας-αέρα, ατμοσφαιρική εναπόθεση, λειτουργίες πρόγνωσης, κατάσταση της θάλασσας, ανάλυση και πρόγνωση κυμάτων. Επίσης, υποστήριξη θαλάσσιων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ανάλυση παρελθόντων γεγονότων, υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων.

 • Σύσταση της Ατμόσφαιρας

  Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού έχει μακροχρόνια πείρα σε μελέτες ρύπανσης του αέρα . Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών η Ομάδα έχει αναλάβει σοβαρές ερευνητικές δραστηριότητες πάνω σ' αυτό το θέμα . Αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονται με :

  • Ανάλυση Δεδομένων
  • Συνοπτική Ανάλυση και Ταξινόμηση
  • Διασυνοριακή Μεταφορά Ρύπων
  • Ποιότητα Αστικού Περιβάλλοντος
  • Φωτοχημική Ρύπανση
  • Αλληλεπίδραση Ατμοσφαιρικών Σωματιδίων , νεφών , ακτινοβολίας και βροχής .
  • Ισοζύγιο υδραργύρου

  Αυτές οι μελέτες βασίζονται σε προσομοιώσεις , που εκτελούνται με το Regional Atmospheric Modeling System(RAMS/ICLAMS) , το Hybrid Particle and Concentration Transport Model (HYPACT) , και τα μοντέλα LPDM και CAMx . Η επιστημονική ομάδα εμπλέκεται επίσης σε σοβαρές συμβουλευτικές δραστηριότητες σχετικές με την ρύπανση της ατμόσφαιρας . Κυρίως εμπλέκονται σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων , χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ανάλυση ατυχημάτων κλπ.

 • Φαινόμενα Μέσης Κλίμακας

  Η ΟΑΜ&ΠΚ εκτελεί αρκετή έρευνα σε θέματα Μέσης Κλίμακας όπως θαλάσσιες και απόγειες αύρες , φαινόμενα σύγκλησης και μετωπικές επιφάνειες.

 • Ακραία καιρικά φαινόμενα -Φυσικοί κίνδυνοι

  Η ΟΑΜ&ΠΚ έχει αναλάβει αρκετές ερευνητικές δραστηριότητες πάνω στα Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και στους σχετικούς Φυσικούς Κινδύνους. Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται σε ανάλυση με τη βοήθεια του συστήματος RAMS/ICLAMS με τα μοναδικά μικροφυσικά χαρακτηριστικά και του SKIRON/DUST . Η επιστημονική ομάδα εμπλέκεται επίσης σε ειδικευμένες αναλύσεις καιρικών συνθηκών για χρήση τους σε νομικές διαδικασίες σχετιζόμενες με ζημιές (π.χ. ναυάγια πλοίων , ατυχήματα , πυρκαγιές κλπ.).

 • Πρόγνωση Καιρού

  120-240ωρη πρόγνωση καιρού παρέχεται καθημερινά από την ΟΑΜ&ΠΚ για εκπαιδευτικούς και ειδικούς σκοπούς . Το προγνωστικό σύστημα SKIRON παρέχει 2 φορές την ημέρα τριήμερη πρόγνωση καιρού υψηλής ακρίβειας . Επίσης παρέχονται εξειδικευμένα προιόντα πρόγνωσης καιρού για ειδικές εφαρμογές .

 • Φαινόμενα Παγετού

  Βέλτιστη χρήση των μεθόδων προστασίας από παγετό . Οι μελέτες βασίζονται σε πειράματα και ατμοσφαιρικά μοντέλα .

 • Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια - Ενεργειακές Εφαρμογές

  Η ομάδα έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά σε εφαρμογές σχετικές με την αιολική ενέργεια. Αυτές οι δραστηριότητες εστιάζονται στην χωροθέτηση αιολικών πάρκων και την εκτίμηση / πρόγνωση του αιολικού δυναμικού . Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι οι μετρήσεις εδάφους και προσομοιώσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών υπερυψηλής ανάλυσης με τη βοήθεια του μοντέλου RAMS. Επίσης υπάρχει υποστήριξη αιολικών πάρκων και διαχειριστών ενέργειας με τη παροχή υψηλής ανάλυσης ανέμου και άλλων παραμέτρων.

Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.