Μετεωρολογική Υποστήριξη Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004

Η ΟΑΜ&ΠΚ έχει αναλάβει να αναπτύξει και να εγκαταστήσει, τις ειδικές εκδόσεις των μοντέλων πρόγνωσης καιρού και πρόγνωσης κυματισμού Skiron/Eta, NHREAS (LAPS,RAMS,WAM) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.
Τα μοντέλα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με την ΕΜΥ παρέχοντας δύο 48ωρους κύκλους πρόγνωσης καιρού και κύματος. Μερικά από τα αποτελέσματα των μοντέλων που παρέχονται στην ΕΜΥ, είναι επίσης διαθέσιμα από αυτόν εδώ τον δικτυακό τόπο.
Η οικονομική υποστήριξη για αυτή την προσπάθεια έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού - Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων και την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-ΑΘΗΝΑ 2004 στα πλαίσια της τριμερούς συμφωνίας "Ολυμπιακοί Αγώνες 2004-ΚΑΙΡΟΣ" (Αρ. Συμβολαίου: 5217/29-11-2002).

Η τριμερής συμφωνία έγινε ανάμεσα στα ακόλουθα μέρη:
  • Υπουργείο Πολιτισμού-Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων
  • Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ και
  • ΙΕΣΕ/Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού Πανεπιστημίου Αθηνών


  • Επιστροφή